Vi leverer Luftbefuktning innen følgende kategorier:

Luftbefuktningsanlegg

BML LUFTBEFUKTNINGSANLEGG

Anlegget består av en styrepanel med
trykkregulator for luft
trykkregulator for vann
kanalhygrostat
styreboks
dyser kommer i tillegg.

Hvert anlegg tilpasses lagringsrommet.

Befuktningsanlegget er egnet til alle typer potet- og grønnsakrom.
Hver dråpe knuses til vannstøv som poteter og grønnsaker
absorberer uten å bli fuktig.
Vekt og kondisjon på poteta reduseres minimalt.
Leveres med 1 eller 2 dyser.
1 dyse dekker ca 100m3.

morten

Morten Cortsen- Salgsansvarlig