Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innefor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen.

For de som i dag skal investere i nytt fyringsanlegg finnes det i dag flere støtteordninger. Les mer her om Innovasjon Norge sitt eget bioenergiprogram hvor man kan søke tilskudd. Enova har også sine støtteordninger som du kan lese mer om her.

Vi leverer fyringsanlegg biovarme innen følgende kategorier:

KWB Pelletfire Plus

KWB Pelletfire Plus er robuste pelletskjeler for økonomisk oppvarming. Det store effektområdet fra 45-135 kW gjør dem aktuelle for alt fra større boliger til landbruk, næringsbygg, industri og mindre fjernvarmenett.

KWB Multifire

KWB Multifire er en robust allrounder for økonomisk oppvarming. Stort effektområdet på 20 til 120 kW kombinert med høy brennselfleksibilitet gjør de nye KWB Multifire flis- og pelletsfyrer aktuelle for alt fra større bolighus til landbruk, næringsvirksomheter og mindre nærvarmenett.

KWB Powerfire

KWB Powerfire er en kraftpakke som kan fyres med flis eller pellets og er en av de mest kompakte varmesystemer i effektområdet 150 – 300 kW. Ved større effektbehov kan flere kjeler kombineres. KWB Powerfire er stillegående, pålitelig og økonomisk og egner seg utmerket til landbruk, store eiendommer, industri og fjernvarmenett.

Torbjørn Nummestad – Produktansvarlig selger – biovarme

Trond Ørneberg – Selger biovarme

Espen Opheim – Selger biovarme