Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innefor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen.

For de som i dag skal investere i nytt fyringsanlegg finnes det i dag flere støtteordninger. Les mer her om Innovasjon Norge sitt eget bioenergiprogram hvor man kan søke tilskudd. Enova har også sine støtteordninger som du kan lese mer om her.

Vi leverer fyringsanlegg innen følgende kategorier:

KWB Classicfire

KWB Classicfire vedkjele kombinerer tradisjonell vedfyring med moderne bekvemmeligheter. Kapasiteten fra 18 til 28 kW gjør KWB Classicfire fyringsanlegg  til det ideelle varmesystem til både en- og to-mannsboliger og til landbruket. KWB Classicfire leveres som standard med flens for montering av pelletsbrenner, noe som gjør det enkelt å oppgradere til en kombinasjons kjele hvis det blir aktuelt. Brennkammer på 185 l gjør den størst i sin klasse og gir lange påfyllingsintervaller.

KWB Combifire

KWB Combifire er en kombinert ved- og pelletskjele for de som ønsker å benytte egen tilgang på ved men samtidig ha fleksibiliteten med å kunne fyre med pellets. Kapasitet fra 18 til 28 kW.

KWB Multifire

KWB Multifire er en robust allrounder for økonomisk oppvarming og egner seg godt som fyringsanlegg i landbruket. Stort effektområdet på 20 til 120 kW kombinert med høy brennselfleksibilitet gjør de nye KWB Multifire flis- og pelletsfyrer aktuelle for alt fra større bolighus til landbruk, næringsvirksomheter og mindre nærvarmenett.

KWB Powerfire

KWB Powerfire er en kraftpakke som kan fyres med flis eller pellets og er en av de mest kompakte varmesystemer i effektområdet 150 – 300 kW. Ved større effektbehov kan flere kjeler kombineres. KWB Powerfire er stillegående, pålitelig og økonomisk og egner seg utmerket i et fyringsanlegg  for landbruk, store eiendommer, industri og fjernvarmenett.

Gjermund Lesteberg – Selger biovarme

Ole Aasen – Selger korn og biovarme