Vi har over 40 års erfaring med fyringssystemer til landbruket. Denne kompetansen vil vi nå utnytte innenfor området vannbåren biovarme. Med biovarme mener vi fyring med ved, pellets og flis. Biovarme kan også kombineres med solfangere for å dekke energibehovet i sommerhalvåret uten å måtte fyre i kjelen.

For de som i dag skal investere i nytt fyringsanlegg finnes det i dag flere støtteordninger. Les mer her om Innovasjon Norge sitt eget bioenergiprogram hvor man kan søke tilskudd. Enova har også sine støtteordninger som du kan lese mer om her.

Vi leverer biovarme innen følgende kategorier:

«Utfasing av oljefyren innen 2020 – tenk pellets»

Innen 2020 vil oljeforbudet være gjeldende. Har du tenkt over hvilke alternativ du skal gå for? Vi leverer helautomatiske pelletskjeler fra KWB som helt og holdent vil erstatte oljefyren din – dette helt uten å bruke strøm som kompenserer. Kjelene krever ikke annet enn tømming av askeskuff et par ganger i løpet av fyringssesongen og er meget driftssikre

Oversikt over kundeprosjekter biovarme

Se noen av våre prosjekter

Fyringsanlegg bolig / eiendom

Den optimale løsningen for en eller to-manns boliger.
Ideell for kunder som ønsker et fullt automatisert varmesystem som er enkelt i bruk. Et bærekraftig system hvor du kan velge mellom pellets eller ved. KWB tilbyr et bredt spekter av lagrings- og transportsystemer for tilpassede løsninger. Våre eksperter hjelper deg med din fremtidige KWB løsning.

Fyringsanlegg landbruk

Vi kan levere miljøvennlige og kostnadsbesparende fyringsanlegg tilpasset landbruk og veksthus. Om du ønsker å fyre med flis, ved eller pellets så kan vi tilby kvalitetsprodukter fra KWB i Østerrike. Vi hjelper deg med å finne det ideelle systemet for ditt behov for varme til bolig, driftsbygning, korntørka eller til veksthus.

Fyringsanlegg industri / næringsbygg

Vi tilbyr automatiske varmesystemer for pellets eller treflis som er rene og stille i drift. Laget for bruk i blant annet større boligkompleks, kommersielle foretak, industri eller opp mot fjernvarmenett. Kvalitetsprodukter laget i Østerrike.
Våre eksperter kan bistå under planleggingen av en komplett løsning som passer deres behov. Uansett om du ønsker å fyre med pellets eller flis.

Kulvertrør Rauvitherm fra Rehau.

Vi forhandler RAUVITHERM pre-isolerte rør som kombinerer høy fleksibilitet med varmeisolerende egenskaper og maksimal sikkerhet.

– Robust kappe med økt godstykkelse som er vanntett på langs og velegnet til byggeplasse
– Lett å legge i jorden pga. den bølgede ytterkappen, det glidende skuminnlegget og det fleksible REHAU mediumrøret
– Høy varmeisolering pga. den massive isoleringskjernen og ytterkappen som er opp til 50mm
– Lett installasjon pga. REHAU’s EVERLOC skyvehylseteknikk som er gjennomprøvd millioner av ganger

Bruksmuligheter:
– Biovarmeanlegg – flisfyring, pellets, ved
– Fjernvarme
– Industri- og kjøleanlegg
– Tempererte flater
– Jordvarmeanlegg

Les mer på REHAU Norge sin nettside

Torbjørn Nummestad – Produktansvarlig selger – biovarme

Trond Ørneberg – Prosjektselger biovarme

Ole Aasen –  Prosjektselger korn & biovarme