Kommende arrangementer:

Sted & Dato

Felleskjøpet Mysen - 13.11.2023

Felleskjøpet Namsos - 21.11.2023

Felleskjøpet Fannrem - 22.11.2023

Felleskjøpet Steinkjer - 23.11.2023

Felleskjøpet Otta - 28.11.2023

Jønsberg videreg. skole, Stange - 29.11.2023

Mosjøen, Hotell Milano - 05.12.2023

Brønnøysund, Thon Hotel 06.12.2023

Fagdag for slangesprederanlegg og separator

Syns du det er utfordrende å parkere gjødselsvogna for godt? 
- Overgangen fra tankvogn til slangesprederanlegg kan virke utrygg og uoversiktlig.

Vi viser deg fordelene og begrensningene med slangesprederanlegg. Vi loser deg gjennom hele prosessen, fra (tanke) til handling.

 • Passer slangesprederanlegg til min arrondering?
 • Hva må jeg ha av utstyr for å lykkes
 • Hvor stor traktor trenger jeg
 • Kryssing av veg
 • Høydeforskjell
 • Dimensjonering av anlegg
 • Kjøremønster
 • Tips og triks

Fullt gjødsellager? Organiser tiden og spar penger på transport av husdyrgjødsel
- Dette er bare en av fordelene med separator.  

Sett av dagen fra kl. 10:30 til kl.15:00 til faglig påfyll! Grønt Maskin og Felleskjøpet arrangerer en fagdag med fokus på håndtering av husdyrgjødsel, med fokus på mer klimavennlig og bærekraftig utnyttelse av bondens gull. Fagdagen passer både for nye og erfarne brukere.

Hvordan lykkes med slangespredning?


Grønt Maskin er et heleid datterselskap av Felleskjøpet. Vi har som målsetning at du etter denne gjennomgangen har fått en faglig oppdatering og en del tips på hva et slangeanlegg består av, samt kunnskap om fordeler og mulige utfordringer både med et slangeanlegg og separator.

 

Agenda og tema

10.30 Velkommen, og kort om Grønt Maskin/Felleskjøpet

10.40 Hva består et komplett slangeanlegg av

 • Hva trenger jeg foruten anlegget
 • Hva er fordelene med et slikt anlegg
 • Hvilke tilskuddsordninger finnes
 • Priser på ulike komponenter.
 • Hva kan jeg starte med av utstyr
 • Kan jeg samarbeide med andre og derved dele på kostnadene? 

11.30 Lunsj

12.15 Pumper – dimensjonering – nødvendige traktorstørrelse

 • Slanger – dimensjoner – typer – priser
 • Koblinger – overganger  
 • Bomløsninger – bredder – vekt
 • Kombi-løsninger – på vogn – og bak traktor
 • Kjøremønster
 • HMS  
 • Møkk er ikke møkk – den kommer i ulike varianter
 • Buffertanker og satellitt-lager


13.00 Kaffepause

13.15 Separatorer

 • Konstruksjon og virkemåte
 • Hvorfor separerer gylla (møkk, frau)
 • Hvordan lage seg et fint anlegg?
 • Hvordan bruke et mobilt anlegg?
 • Hva oppnår jeg agronomisk?
 • Vedlikehold og ettersyn
 • Priser


14.00 Spørsmål og avslutning

 

Påmelding gjøres til post@grontmaskin.no