Kategorier:

Vi svarer aldri: «Nei, det der går ikke!»

Landbruk
July 28, 2022

Grønt Maskin er blant landets største på landbruksmaskiner og utstyr til alt som har med radkultur å gjøre. Hos dem får du utstyr til alt fra jordbearbeiding, presisjonsåing og planting – til høsting, sortering, pakking og annen etterbehandling. Og med sitt store delelager og sine dyktige fagfolk, sørger Grønt Maskin for at arbeidet går problemfritt for deg.

– Vi har et stort og bredt produktsortiment i Grønt Maskin. Hovedbusiness’en vår er maskiner til dyrking av grønnsaker, poteter, bær … Ja, egentlig alt som blir dyrket i rader, forklarer salgssjef Per Brun. – I tillegg får du utstyr til vanning, gjødsling og gylle her hos oss. Alt vi leverer har med matproduksjon å gjøre.

Våre maskiner og utstyr må være godt tilpasset det norske markedet

– Her i landet har vi kortere sesonger, langt kortere tidsvinduer og annerledes arronderinger av jordene enn hva de har nede på kontinentet, påpeker selger Rolf Gjølstad. – Dette setter selvsagt store krav til driftssikkerheten på maskinene vi leverer, for vi vil jo ikke risikere at de plutselig stopper midt i en travel arbeidsøkt. Vi må derfor ha dyktige og kvalitetsbevisste leverandører som er villige til å tilpasse produktene sine til våre norske bøndenes behov.

– Og de leverandørene har dere i Grønt Maskin?

– Ja, det er nettopp derfor vi har valgt akkurat dem til våre leverandører, smiler selger Vidar Børsebakke. – De er dyktige, fleksible og villige til å satse på det lille og spesielle markedet her oppe i nord.

Nerdete bondemiljø hos Grønt Maskin

Mye av arbeidstiden til Grønt Maskins selgere går med til å diskutere og svare på spørsmål fra kundene deres.
– Mange av kundene våre har spesielle behov, og da vurderer vi om dette kan løses ved å få gjort tilpasninger hos leverandøren eller fikses ute på verkstedet vårt, forteller selger Dag Fredrik Eftedal. – Vi har et meget nerdete bondemiljø her på huset, og denne kompetansen er vi istand til å tilføre produktene våre. Derfor svarer vi aldri kundene med et: «Nei, det der går ikke!». Og det føler vi de verdsetter høyt.

Husdyrgjødsel er en verdifull ressurs

Hos Grønt Maskin får du også alt du trenger innenfor gjødsel og gylle: Pumper, separatorer, gjødselmiksere, tankvogner, slangespredeanlegg – you name it.

– Jeg har inntrykk av at den norske bonden virkelig har fått øynene opp for hvor verdifull ressurs husdyrgjødselen er. Ikke minst fordi prisen på kunstgjødsel stadig går oppover, sier Rolf. – Og vi i Grønt Maskin vet hvordan du skal få utnyttet husdyrgjødsla di best mulig. Innenfor dette området kommer myndighetene stadig med nye krav, men da ofte med nye tilskuddsordninger. Derfor er det også viktig for oss å ha oversikt over hva slags type utstyr som får tilskudd hvor i landet, slik at vi kan informere kundene våre om dette.

Fra det enkle til det mest avanserte innenfor vanning og sprøyteutstyr

Dag Fredrik er ansvarlig for sprøyter og utstyr til disse hos Grønt Maskin.
– Vi har spesialisert oss på alt fra velfungerende, driftssikre små sprøyter for frukt og bær til de helt store og avanserte; med væskeregulering og gps-styring, opplyser han. – I tillegg har vi spesialdyser med virkelig avansert teknologi for alle forhold.

– Når det gjelder vanning, har vi alt fra de minste vanningsvognene til de største pivotanleggene for heldekkende vanning, opplyser selger Sami Vihervuori. Han og Rolf har ansvaret for vannings- og gjødselproduktene til Grønt Maskin. – De siste årene har enkelte distrikter her i landet hatt for lite nedbør i vekstsesongen, så behovet for vanning har vært sterkt økende hos dem som dyrker gressfôr og korn. Og hvis du driver med grønnsaker, er du bare nødt til å ha et skikkelig vanningsanlegg.