Aktuelt
/
Gjødselseparator løste problemene

Gjødselseparator løste problemene

Svineprodusentene Hans og Sigbjørn Emmerhoff er opptatt av god dyrevelferd. Da vi var på besøk, var 46 purker i full gang med å trykke ut nye verdensborgere på løpende bånd.  Dagens purker er høyproduktive, effektive og får veldig mange unger. Vi gjør det vi kan for at forholdene ligger best mulig til rette for både purka og smågrisene. Da kan vi ikke være gjerrige på strø og rotemateriale, sier Sigbjørn.

Han kjører inn 30 kubikk med tørrflis hver fjortende dag.I tillegg kommer 50 store firkantballer med høyensilasje og500-600 småballer med halm i løpet av året. 

Tjukk konsistens 

Baksiden av medaljen er imidlertid at halmen og flisa som skaper trivsel og god velferd hos grisene, skaper hodebry når møkka skal håndteres og spres.  

Før vi skaffa oss separator, brukte vi utrolig mye tid og diesel på å få rørt opp møkka.

Uansett hvor mye vi rørte, var konsistensen så tjukk at gjødsla bare kunne brukes om våren eller om høsten. Nå som vi har gjødselseparator separerer den det tørre og den bløte fraksjonen, og vi kan gjødsle i voksende åker. Det betyr mindre arbeidspress i våronna, bedre utnyttelse av næringsstoffene og bedre fordeling av gjødsla på alle skiftene. Når alt måtte spres vår og høst, ble det til at vi spredde mye gjødsel på skiftene rundt gården og lite på skiftene lenger vekk, sier Sigbjørn.  

Separator i stedet for større kjeller 

Fordi så mye strø og halm havnet i gjødselkjelleren, begynte Emmerhoff å få et plassproblem. I stedet for å utvide lagerkapasiteten, bestemte de seg imidlertid for å investere i separator. De har gjødselkjeller under fødeavdelingen, men i forbindelse med at de gikk til innkjøp av separator, bygde de også en buffertank. Gjødselen fra fødeavdelingen overføres til buffertanken, før den tørre og den bløte delen separeres. Mens den tørre fraksjonen samles opp på en betongplatting, overføres den bløte fraksjonen til gjødselkjelleren under smågrisavdelingen. I dag går gjødslen fra smågrisavdelingen direkte i samme kjelleren, men dette skal endres i framtiden.  

Vi holder på å utvide smågrisavdelingen. Når denne er ferdig, får vi en buffertank her også. Da separeres all gjødsel før den havner i møkkakjelleren. Det vil gjøre livet vårt blir betydelig enklere, sier Sigbjørn.  
No items found.
Sparer diesel og miljø

Han ser fram til å slippe å bruke så mye tid og diesel på omrøring av svært tjukk møkk.  

Grisemøkka er tung og bunnfeller, mens strø og halm legger seg som en hinne på toppen. Vi brukte store mengder diesel for å få rørt opp møkka slik at den kunne pumpes over i tankvogna. Kumøkk kan røres opp og spres i løpet av uka, mens grisemøkka bunnfaller i løpet av fem minutter. Du går ikke på do hvis du har rørt opp kjelleren, for å si det sånn, sier gårdbrukeren.Han dyrker korn og oljevekster på 1150 dekar fordelt på flere gårder. Jordene som ligger lengst unna gården ligger åtte kilometer unna fjøset.  

Du går ikke på do hvis du har rørt opp kjelleren, for å si det sånn.

Det er sjelden vi kjører møkk til skiftene som ligger lengst unna, for når vi kommer fram har møkka bunnfalt. Det ble litt bedre da vi satte inn en hydraulisk rører i tankvogna, men heller ikke dette var nok.  

Sparer både tid og lagerplass 

Ifølge Sigbjørn har den useparerte møkka et tørrstoffinnhold på mellom seks og ti prosent. Etter at møkka har gått gjennom separatoren, har den bløte fraksjonen et tørrstoffinnhold på et par prosent, mens den tørre fraksjonen har et tørrstoffinnhold på 25 prosent.  

Når vi får tatt ut den tørre fraksjonen, sparer vi også lagerplass. Den tørre fraksjonen kan helt lovlig lagres ute. Etter ett års tid, kan den spres på jordet med tørrgjødselvogn. Da er sagflisen brutt ned og volumet halvert, forteller Sigbjørn.  

No items found.

Nitrogenet blir igjen 

Separatoren fra Bauer har Emmerhoff kjøpt fra oss i Grønt Maskin. Produktansvarlig for gjødselutstyr hos oss er Rolf Gjølstad, og han sier at en separator gjør det lettere å utnytte næringsstoffene i gjødselen optimalt, samtidig som den løser et problem stadig flere svineprodusenter opplever. 

Hovedårsaken til at folk kjøper separator, er at de har problemer med å få rørt opp gjødselen. Bieffekten er bedre utnyttelse av næringsstoffene. Nitrogenet blir stort sett igjen iden bløte fraksjonen, mens fosfor og kalium blir igjen i den tørre fraksjonen.

Mange husdyrbønder har fosforoverskudd i nærheten av fjøset og fosforunderskudd på jordene lenger fra gården. Ved å spre den tørre fraksjonen på jordene lengst fra gården, unngår man fosforoverskudd nært fjøset, samtidig som den tørre fraksjonen fungerer som verdifull jordforbedring på mer fosforfattige skifter.

Den bløte delen av gjødselen har en konsistens som gjør at den enkelt kan spres i vekstsesongen. Spredning i vekstsesongen frigir tid i de mest hektiske periodene, samtidig som plantene kan utnytte næringsstoffene bedre, forklarer Gjølstad.  

Forbilledlig logistikk 

Rolf mener at Rakkestad-bøndenes gjødsel-logistikk er forbilledlig. Sigbjørn Emmerhoff er både automasjonstekniker og elektriker, så han har installert separatoren selv. Ved å sette separatoren på et tårn med en betongplatting under, kan store mengder gjødsel separeres før den tørre fraksjonen må kjøres vekk fra plattingen. Bøndene bare trykker på en knapp, så separeres tørt og vått og de ulike fraksjonene ender opp der de skal.  

Det er ikke alle steder det ligger til rette for bruk av separator, men her har de virkelig fått det til og bygget en god løsning, sier Rolf.  

Framtidsrettet løsning 

Etter at de har investert i separator frykter familien Emmerhoff verken den nye gjødselforskriften eller andre krav fra myndighetene.  

Det er sannsynlig at norsk landbruk vil få strengere krav til lagerkapasitet og strengere restriksjoner på fosfor-gjødsling. Økt krav om strø og rotemateriale kommer sikkert også.

Med separator står bøndene godt rustet til å møte slike krav, sier Rolf.

No items found.

Påmelding

Takk! Din beskjed er sendt.
Ups! Her er det noe som ikke stemmer.

Grønt Maskin leverer
et bredt utvalg av jordbearbeidingsprodukter

Grønt Maskin leverer et bredt utvalg av spesialmaskiner til frukt-, bær- og grønnsaksproduksjon. Vi skreddersyr løsninger tilpasset ditt behov !

Se utvalget her

Andre spennende artikler

Dewulf var en het potet under Potato Scandinavia

Dewulf var en het potet under Potato Scandinavia

I midten av august var det endelig klart for Potato Scandinavia hos Andreas Bakken og Grinder Gård i Grue kommune. Dette er en dag vi har gledet oss lenge til, etter vi fikk agenturet på Dewulf i 2021.

Les hele saken
Nå kan du booke en demo av Dewulf toppløfter eller potethøster

Nå kan du booke en demo av Dewulf toppløfter eller potethøster

Grønt Maskin lanserer i 2022 en unik mulighet for deg som driver med grønnsaksproduksjon i Norge. Du kan nå få booket en demo av en av våre høstemaskiner fra Dewulf, sammen med en John Deere 6155R.

Les hele saken
Se flere saker

Våre leverandører

Sormac
Egatec
Omnivent
Skiold
 Dewulf
Krukowiak
7Sense
Agricola
Akron
Basrijs
Bauer
Bredal
C Pack
Checchi & Magli
Euromacchine
Gaspardo
Højgaards
Hortech
Jasa
Jema
JJ Broch
K two
Kongskilde
Landri Therm
Massano
Mastek
Monosem
Ocmis
REV Packaging solutions
Wyma
Wile
Terradonis
Sukup
Struik
Steketee
Stanhay
Scova
Schmotzer
Samro
Samon
Newtec